GARN OG MILJØ - VÅR #STOPPGARNSVINN TILGANG

Produksjon av garn belaster vårt miljø i høyere grad enn mange kanskje vet. Her kan du få viten om hvordan garnproduksjonen belaster miljøet, og hvilke tiltak vi i Garnspesialisten gjør for å redde garnet fra å ende som deadstock eller garnsvinn.

Som du kanskje vet, er tekstilindustrien en av verdens mest forurensende industrier. Faktisk står den for over 10 % av verdens totale CO2-utslipp.

En del av dette utslippet stammer fra garn som blir produsert, men som ikke blir brukt – og ender som deadstock eller garnsvinn. Hvorfor garn ender som garnsvinn kan du lese om på vår side #stoppgarnsvinn.

Vi synes det er viktig å gjøre en forskjell der man kan. Når vi bruker overskuddsgarn, som ellers ville gått til spille, betyr det at vi kan unngå å kjøpe nyprodusert garn. Dermed sparer vi miljøet for vann- og strømforbruket samt CO2-utslippene som nyproduksjon medfører.

ALT OVERSKUDDSGARN FORTJENER Å BLI REDDET

Vi ønsker å redde alt garn, enten det er laget av den mykeste kashmir eller den mest slitesterke polyesteren. Alle materialer har sin berettigelse og fordel når de brukes på rett sted. Tilsetning av en liten andel plast gjør at det ferdige produktet ofte vil ha større slitestyrke og dermed lengre funksjonell levetid. Det er fantastisk i miljøregnskapet – jo lengre levetid, jo bedre!

RESPEKT FOR ALLE RESSURSER

Produksjon av garn belaster ikke bare vårt miljø i form av CO2 og strøm- og vannforbruk. Det brukes varierende mengder kjemikalier, og landarealer brukes til ensidig dyrking av for eksempel bomull eller oppdrett av sau til ullproduksjon. De industrielle metodene gir en stor belastning på lokalmiljøet. Ofte fører de til utarmet jord, redusert biologisk mangfold og vanskelige levekår for lokalbefolkningen.

Det er vårt mål å holde disse ressursene i sirkulasjon så lenge vi kan. Det gjør vi ved å samle overskuddsgarnet hos oss, og sammen med deg finner vi et nytt hjem og formål for det.

Garnspesialisten kan ikke løse alle ressursutfordringer, men vår misjon er at vi hele tiden jobber for å bli smartere og å formidle vår kunnskap om miljøpåvirkning, produksjonsforhold og dyrevelferd. Slik kan du ta ditt valg på et informert grunnlag når du velger garn til ditt neste prosjekt.

HVA BETYR DET Å REDDE VANN, STRØM OG CO2?

For å forstå de ulike materialenes betydning for vårt miljø har vi tatt utgangspunkt i en rekke anerkjente kilder. Det er forskere og insitusjoner som har samlet inn eksisterende data og forskning på tekstilområdet. På dette grunnlaget estimerer vi gjennomsnittsverdier for de enkelte materialene.

Hos Garnspesialisten definerer vi vann-, strøm- og CO2-besparelser som mengden strøm i kilowatt, CO2-utslipp i kilo og vannforbruk i liter som kreves for å produsere et nytt produkt. Ved å erstatte nyprodusert garn med restpartier som har blitt til overs, kan vi gjøre en stor forskjell ved å beskytte ressursene som allerede er brukt, fremfor å måtte bruke enda mer ressurser på å produsere nye varer.

Våre beregninger er basert på følgende:

”Hva ville det koste klimaet hvis vi skulle produsere nytt garn i lignende materiale(r)?”

For alle garn vi forhandler forteller vi deg hvor mye vårt miljø spares for ekstra vann-, strøm- og CO2-forbruk. For hvert enkelt garn tar vi utgangspunkt i materialsammensetningen i % og totalvekten av garnet i kg. Siden garnet er et overskuddsprodukt, som er et alternativ til å kjøpe nyprodusert garn, sparer du derfor miljøet for strøm, vann og CO2 som det ville ha kostet å produsere nytt garn i tilsvarende materiale.

«Vi vet for eksempel at 1 kilo bomullsgarn i snitt koster kloden ca. 2.748 liter vann å produsere. Den beregnede mengden inkluderer hele kjeden fra dyrking av spinnefibre til bearbeiding og spinning av garnet og påfølgende farging. Kjøper du f.eks. 500 gram av vårt bomullsgarn sparer du dermed 1374 liter vann.»

Vi bestreber oss på å kontinuerlig finne de mest nøyaktige dataene for produktene våre. Nettsiden oppdateres derfor i takt med vår datautvikling.

DE «MILJØVENNLIGE» FIBRENE – HVORFOR SPARER JEG MINDRE VANN OG CO2?

I vårt garnutvalg finner du også fibre som hamp, hvor vann- og CO2-besparelsen vil se ut til å være mindre enn for ull, bomull og polyester. Forklaringen er at hamp i utgangspunktet er et mindre miljøskadelig materiale å produsere – noe som bare er bra. Du «sparer mindre» vann og CO2 ved å velge overskuddshamp fremfor overskuddsbomull. Den totale miljøpåvirkningen som hampgarnet forårsaker kan imidlertid fortsatt være vesentlig forskjellig fra bomullsgarnet, når vi tar hele produksjonskjeden i betraktning.

HVILKE KILDER HAR VI BRUKT?

Vi har basert våre beregninger på en rekke forskjellige rapporter og forskning, inkludert:

Vi benytter en cradle-to-gate approach. Det betyr at vi oppsporer garnets klimaavtrykk fra spinnefibrene dyrkes til garnet er klart for salg hos produsenten. Vi har også satt i verk en måling av vårt eget klimaavtrykk. Når vi har dette kan vi utligne og gi en bedre oversikt over hele  kjeden fra «fibrene er dyrket til du har garnet i hendene». Følg derfor med på siden, som oppdateres jevnlig.

ANDRE MILJØ INITIATIVER HOS GARNSPESIALISTEN

Alle våre garn kommer fra europeiske leverandører. det betyr:

  • At vi unngår miljøpåvirkning ved ekstremt lang transport fra fjernere deler av verden
  • At vi er i kontinuerlig kontakt og sørger for at overskuddsgarnet raskt får nytt liv.
  • At vi hele tiden utvikler våre samarbeider. For eksempel er vi i kontakt med leverandørene angående den sosiale siden av deres produksjon, dyrevelferd ved produksjon av ull m.m.

Vi er stolte av at vi hver dag jobber for å gi overskuddsgarn nytt liv på dine strikkepinner. Garnspesialisten bidrar til å gjøre en liten del av den store tekstilindustrien grønnere, og vi har hele tiden fokus på å bli enda bedre.

I 2023 har vi i samarbeid med Erhvervshus Nordjylland (dansk kommunal støtteordning til bedrifter) gjennomført kurset SMV: Grøn som har fokus på bedriftens bærekraftige løsninger og initiativer.

SMV:Grøn digital sticker. Garn og miljø - Garnspesialisten har gjennomført program

Jobber du også med bærekraft og sirkulær økonomi?

Vi jobber internt med å utvikle nye måter å bruke overskuddsgarn på, Vi ser derfor etter nye partnere som kan bli med på det oppdraget og hjelpe oss med å ta det ut i verden. Garnspesialistens mål og drøm er at ingenting garn går til spille. Hver dag motiveres vi av å ta små steg i en grønnere retning og redde alt det garnet vi kan!

Hvis du vil vite mer om vår tilnærming til bærekraft eller om våre beregninger, er du hjertelig velkommen til å kontakte Zuzana Obel på info@garnspesialisten.no.

Skroll til toppen